Lão Tử và quan niệm “vô vi” của đạo Giáo

Lão Tủ là một trong những nhân việt triết gia  nổi tiếng của Trung Quốc, cùng với Khổng Tử sáng lập nên Nho giáo từ Lão Tử sáng lập nên Đạo giáo với những  quan điểm triết lý khá biệt với Khổng Tử. Dưới đây sẽ là đôi nét về Lão Tử và quan niệm “vô vi” trong Đạo giáo. Các bạn có thể tham khảo để có thêm những hiểu biết về Đạo giáo là một trong những học thuyết nổi tiếng xuyên suốt trong  lịch sử Trung Quốc.

1. Lão Tử

Về lý lịch và thời gian sinh sống của Lão Tử vẫn đang còn là một trong những khúc mắc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Theo nhiều tài liệu, Lão Tử họ Lý tên Nhĩ, hiệu là Bá Dương và thụy là Đam, ông sống ở thế kỷ thứ 4 TCN, là người nước SỞ nay là Lộc Ấp, tình Hà Nam, Lão Tử là người đã việt Đạo Đức kinh và bắt đầu truyền bá Đạo giáo là một trong  những học thuyết lâu đời của Trung Quốc. Hiện nay, tại Trung Quốc cũng có những đền thờ Lão Tử, các bạn có thể đặt vé máy bay giá rẻ để có những chuyến du lịch Trung Quốc và khám phá thêm về Đạo giáo.

Đạo đức kinh là cuốn sách gồm 5000 chứ với 2 phần về đạo lớn của vũ trụ và đức. Lão Tử đã viết theo hình thức câu dài ngắn khác nhau, giàu âm điệu và đọc lên nghe như thơ tự do thời nay. Súc tích. Không chấm câu. Không lý luận. Không chứng minh dài dòng thể hiện những quân điểm triết ký của Lão Tử khi bàn về đạo lớn làm người và cái đức. Ngoài ra,Lão Tử cũng trình bày những kiến thức sơ lược về binh pháp, thiên văn, dưỡng dinh để truyền thông điệp trị quốc, triết lý chính trị và nhấn mạnh đến tâm linh đạo học.

lao-tu-va-quan-niem-vo-vi-cua-dao-giao1

Tuy nhiên, khác với Khổng Tử và Nho giáo nói về những gia trị  của con người và  những mỗi quan hệ xã hội xung quanh đạo. Thì Đạo của Lão tử lang mang những triết lý khác về đạo “vô vi”.

2. Quan điểm “vô vi” của Lão Tử

Quan điểm vô vi của Đạo Đức Kinh được biết đến làm mà như không làm và không làm những điều không nên làm. Lão tủ cho ràng những cách hành xử của nước có thể ảnh hưởng đến rất nhiều điều trong cuộc sống do vậy vô vi chình là cách hành xử của nước, nước có thể mềm mại những có thể chảy và làm lở đất đá.

Quan niệm vô vi của Lão Tử được đề cập đến rất nhiều những lĩnh vực khác nhau trong đó nổi bật nhất là quan niệm vô vi với chính trị và vô vi với thiên nhiên.

lao-tu-va-quan-niem-vo-vi-cua-dao-giao

  • Quan điểm vô vi trong quốc trị

Lao tử cho rằng đất nước cần lấy ” Đạo trị” là hình thức chuyên trị đầu tiên sau đó mới đến đức trị và pháp chế. Một đất nước mọi người sống theo đạo vô vi chính là những người sống chất phác, thái bình và khi người dân sống chất phác, hiền này sẽ không xảy ra những vấn để xã hội thì nhà nước “giũ áo, chắp tay, không làm (vô vi)” mà thiên hạ cũng thái  bình.

Xem thêm dịch vụ gửi hàng đi Úc giá rẻ.

  • Quan điểm vô vi với thiên nhiên

Bản chất của vô vi là vô bất vi, trong hạn định các khó khăn của nhơn sanh, cần có trí tuệ để nhìn nhận về sanh mạng có thể phá trừ chấp trước và hóa giải hành vi tạo tác của con người, sanh mạng con người là tạm thời, tự nhiên mới là trường cửu , cơ thể con người có thể bị hủy hoại nhưng thiên đạo thì vĩnh hằng. Theo Lão Tử thái độ sống “vô vi” của con người đó là con đường duy nhất trừ đi “tạo tác của con người” để trở về với tự nhiên. Con đường này chính là “đạo pháp tự nhiên” cũng chính là vô vi.

Trên đây là đôi nét về Lão Tử và quan điểm vô vi trong đạo trị quốc và vô vi với thiên nhiên để tạo nên học thuyết lớn trong 3 học thuyết phổ biến trong lịch sử Trung Hoa.

 

Bài liên quan: