10 hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại

10 hoang de vi dai nhat trong lich su trung quoc co dai hinh anh 1

1. Tần Thủy Hoàng (tên thật: Tần Doanh Chính). Năm sinh/năm mất: 259-210 trước Công nguyên, thời gian tại vị: 246-221 trước Công nguyên.

  10 hoang de vi dai nhat trong lich su trung quoc co dai hinh anh 2

2. Hán Vũ Đế (Lưu Triệt). Năm sinh/năm mất: 156-87 trước Công nguyên, thời gian tại vị 140-87 trước Công nguyên.

 10 hoang de vi dai nhat trong lich su trung quoc co dai hinh anh 3

3. Tùy Văn Đế (Dương Kiên). Năm sinh/năm mất: 541-604, thời gian tại vị: 581-604.

  10 hoang de vi dai nhat trong lich su trung quoc co dai hinh anh 4

4. Đường Thái Tông (Lý Thế Dân). Năm sinh/năm mất: 599-649, thời gian tại vị: 626-649.

  10 hoang de vi dai nhat trong lich su trung quoc co dai hinh anh 5

5. Tống Thái Tổ (Triệu Khuông Dật). Năm sinh/năm mất: 927-976, thời gian tại vị: 960-976.

  10 hoang de vi dai nhat trong lich su trung quoc co dai hinh anh 6

6. Thành Cát Tư Hãn (Thiết Mộc Chân). Năm sinh/năm mất: 1162-1227, thời gian tại vị: 1206-1227.

  10 hoang de vi dai nhat trong lich su trung quoc co dai hinh anh 7

7. Minh Thái Tổ (Chu Nguyên Chương). Năm sinh/năm mất: 1360-1424, thời gian tại vị: 1402-1424.

  10 hoang de vi dai nhat trong lich su trung quoc co dai hinh anh 8

8. Càn Long (Hoằng Lịch). Năm sinh/năm mất: 1711-1799, thời gian tại vị: 1736-1795.

  10 hoang de vi dai nhat trong lich su trung quoc co dai hinh anh 9

9. Võ Tắc Thiên (Võ Chiếu). Năm sinh/năm mất: 624-705, thời gian tại vị: 690-705.

  10 hoang de vi dai nhat trong lich su trung quoc co dai hinh anh 10

10. Khang Hy (Ái Tân Giác La Huyền Diệp). Năm sinh/năm mất:1654-1722, thời gian tại vị: 1661-1722.

Related Post

Bài liên quan: